Monday, January 5, 2009

aquaria KLCC & sungai wang

2.5.09

.
.
.
.
.
.


love this pic....

this thing very geliiii~~~kidsnowaday.....lol1st jump...

2nd jump...

3rd jump...berjaya akhirnya....haha
.
.
.
..
.
..
.
.
.
...
.
..
.
.
.
FOOD!!
somewhere at sungai wang


.
.
.
.
.
k bye!!! ;)

No comments: